Wczytuje Wydarzenia
Znajdź Wydarzenie

Poprzednie wydarzenia

Nawigacja Listą Wydarzeń

październik 2021

 

 

Wydawanie decyzji administracyjnych przy wykorzystaniu KPA – SZKOLENIE ON-LINE Robert Suwaj 20.10.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – SZKOLENIE ON-LINE Marcin Krawczyk 15.10.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników prowadzących postępowania administracyjne i egzekucję oraz osób nadzorujących odzyskiwanie środków europejskich i radców prawnych, pt. Aktualne zmiany w prawie i problemy orzecznicze w obszarze wykrywania i stwierdzania nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich w pracy instytucji  
Łukasz Sadkowski 14-15.10.2021 2150 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Zmiany w Kpa związane z doręczeniami elektronicznymi – SZKOLENIE ON-LINE

Robert Suwaj 13.10.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
wrzesień 2021
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – SZKOLENIE ON-LINE Sławomir Kacprzak 28.09.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Nieprawidłowości w funduszach unijnych – wykrywanie i korygowanie a COVID-19 – SZKOLENIE ON-LINE Rafał Solecki 27-28.09.2021 1180 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Upadłość i restrukturyzacja beneficjenta a zwrot środków europejskich – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 23.09.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
lipiec 2021
X OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, POŚREDNICZĄCE I WDRAŻAJĄCE, PT. Zmiany w prawie w zakresie doręczeń elektronicznych i KPA po 1 lipca 2021 roku w pracy instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję, kontrolę, odzyskiwanie i rozliczanie środków europejskich. Specustawa funduszowa, zmiany w egzekucji administracyjnej oraz aktualne problemy orzecznicze Łukasz Sadkowski 13-15.07.2021 2150 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
czerwiec 2021
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE ON-LINE Grzegorz Pyliński 28-29.06.2021 1180 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Maj 2021
Odpowiedzialność osób trzecich jako element odzyskiwania środków publicznych od zobowiązanych w ujęciu praktyki i orzecznictwa sądowego – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 28.05.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu jako narzędzia wyboru oferty najkorzystniejszej – SZKOLENIE ON-LINE Grzegorz Pyliński 10.05.2021 590 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
kwiecień 2021
Tryb podstawowy – jak zacząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia? – SZKOLENIE ON-LINE Grzegorz Pyliński 22.04.2021 590 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
czerwiec 20202020
Zdrowie pracownika urzędu – jak zachować zdrowy kręgosłup pracując za biurkiem? – SZKOLENIE ON-LINE Paweł Lipnicki 09.06.2020 250 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Listopad 20182018
Zarządzanie ryzykiem – mapowanie ryzyka dr Artur Bartoszewicz 29-30.11.2018 1180 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Kontrola, monitoring i audyt projektów unijnych dr Artur Bartoszewicz 26.11.2018 590 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Pomoc publiczna i pomoc de minimis  dr Artur Bartoszewicz 07-08.11.2018 1180 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
październik 2018
Trwałość projektów realizowanych w ramach EFSI 2007-2013 a 2014-2020 dr Artur Bartoszewicz 16.10.2018 590 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »