Wczytuje Wydarzenia
Znajdź Wydarzenie

Poprzednie wydarzenia

Nawigacja Listą Wydarzeń

listopad 2023

 

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych – SZKOLENIE ON-LINE

Łukasz Sadkowski 28.11.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Procedura wyboru projektów (tryb konkurencyjny i niekonkurencyjny) oraz procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2021-2027, SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 23.11.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Doręczenia elektroniczne po 5 października 2021 roku w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych, SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 22.11.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
wrzesień 2023

 

Organ administracji publicznej w procesie karnym jako podmiot zawiadamiający o popełnionym przestępstwie i jako pokrzywdzony – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 07.09.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Przeciwdziałanie oraz zapobieganie konfliktom interesów – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 06.09.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
lipiec 2023

 

Przedawnienie należności z tytułu nieprawidłowości w obszarze środków europejskich. Analiza zapisów rozporządzenia nr 2988/95 – SZKOLENIE ON-LINE

 

Łukasz Sadkowski 06.07.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Zasady i tryb rozliczania środków publicznoprawnych – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 06.07.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Procedura konkursowa wyboru projektów w perspektywie finansowej 2021-2027 – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 05.07.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
czerwiec 2023
Nadpłaty w systemie należności publicznych – przesłanki i procedury prawne dotyczące stwierdzania i określania nadpłat – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 22.06.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
maj 2023

 

Niekonkurencyjny wybór projektów w perspektywie finansowej 2021-2027 – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 31.05.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
marzec 2023

 

Dochodzenie należności publicznoprawnych w toku postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego – SZKOLENIE ON-LINE Łukasz Sadkowski 22.03.2023 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
grudzień 20222022
Rola organu administracji publicznej  w procesie karnym – prawa i obowiązki – SZKOLENIE ON-LINE Adrian Wylężek 09.12.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – SZKOLENIE ON-LINE Sławomir Kacprzak 06.12.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
październik 2022
Rozpoznawanie autentyczności dokumentów oraz osób podszywających się pod cudze dane osobowe Marcin Lemieszek
Paweł Lipnicki
27-28.10.2022  1180 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
sierpień 2022
Prawo Zamówień Publicznych – Krutyń Grzegorz Pyliński 24-26.082022 1990 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
czerwiec 2022
Wydawanie decyzji administracyjnych przy wykorzystaniu KPA Robert Suwaj 15.06.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027 dr Artur Bartoszewicz 06-07.06.2022 1380 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
maj 2022
Trening wystąpień publicznych  dla Radców Prawnych i Adwokatów 
Paweł Lipnicki 25-27.05.2022 2150 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Administracyjne kary pieniężne – zasady stosowania przepisów ogólnych i odrębnych Robert Suwaj 11.05.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Zasady, tryb i skutki rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS Magdalena Ziębacz 11.05.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »

 

Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku w ujęciu praktycznym Magdalena Ziębacz 10.05.2021 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027 dr Artur Bartoszewicz 09-10.05.2022 1380 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
kwiecień 2022
Zdrowie pracownika urzędu – jak zachować zdrowy kręgosłup pracując za biurkiem? Paweł Lipnicki 08.04.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
Umowy w zamówieniach publicznych po nowelizacji Grzegorz Pyliński 01.04.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »
marzec 2022

 

Współpraca z klientem w urzędzie Paweł Lipnicki 25.03.2022 690 zł wyślij zgłoszenie

(więcej…)

Dowiedz się więcej »