Sławomir Kacprzak

Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, doświadczony trener, wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Białostockiego, ekspert na liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do oceny projektów POKL w zakresie poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, posiadacz certyfikatu CGAP (Certified Government Auditing Professional) oraz CIA (Certified Internal Auditor).Przeprowadził szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla wielu instytucji samorządowych, rządowych, jednostek sądownictwa jak również liczne szkolenia otwarte.