Jacek Czapski

Trener, coach, konsultant. Tworzy i realizuje projekty rozwijające kompetencje, których rozwój prowadzi do realizacji określonych celów np. biznesowych, organizacyjnych itp. Wykorzystuje we współpracy z klientami doświadczenie w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży i obsłudze klienta. Łączy to z kompetencjami wynikającymi z wieloletniej praktyki trenerskiej oraz stale aktualizowanej wiedzy psychologicznej.  Jako trener i coach najczęściej wspiera rozwój kompetencji sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, kierowniczych, osobistych, coachingowych czy trenerskich. Wielu klientów docenia, że łącząc role konsultanta i trenera, potrafi pomóc trafnie ocenić potrzeby oraz sprecyzować cele szkoleniowe. Na tej podstawie buduje autorskie programy korzystając z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy psychologicznej. Zarówno programy, jak i sam sposób prowadzenia zajęć, bazują na zasadach uczenia się, wdrażania nowych kompetencji, reagowania na zmiany itp.
W prowadzeniu zajęć dostosowuje się do kultury organizacyjnej, charakteru obowiązków oraz doświadczenia i postaw osób,
z którymi  współpracuje w celu rozwoju ich kompetencji. Bierze też pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację organizacyjną czy rynkową firmy oraz inne istotne okoliczności. W razie potrzeby służy też pomocą jako konsultant, np. w zakresie działań organizacyjnych czy zarządczych, wspomagających wdrożenie kompetencji i osiąganie celów np. biznesowych, organizacyjnych itp. Jako trener dba o proporcje pomiędzy liczbą ćwiczeń rozwijających umiejętności, prezentacjami poszerzającymi wiedzę
a pracą warsztatową i grami edukacyjnymi, stwarzającymi uczestnikom zajęć okazje do pracy nad swoją postawą.
Jest licencjonowanym trenerem metody uczącej komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania konfliktów – Transforming CommunicationTM oraz certyfikowanym Trenerem IA NLP. Różnorodne doświadczenie zawodowe, trenerskie
i coachingowe, połączone z wiedzą biznesową (Akademia Ekonomiczna – Wrocław) oraz psychologiczną (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa), wykorzystuje do realizacji swojej pasji – wspierania rozwoju osób, zespołów i organizacji.