Paweł Lipnicki

Trener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV. Od 1993 współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy „Sami o sobie”, autorski program „Stres ma wielkie oczy”, „Mama i ja”, Kawa czy herbata”, „Orzeł czy reszka” (o historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza). Odbył ponad 10000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery „Kawy czy herbaty”  TVP 1). Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM „ SEVENTH”, Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w „BRZ ART.” etc. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia od 1986 certyfikowane od 1994. W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu   szkoleniowym i otrzymał tytuł  LEADER of MIND  TRAINERS; wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu. Autor unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników  biurowych. Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO. Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej, programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów. Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i prosprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz z dr. Robertem Busztą. Ma 34 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Liczba uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie. Szkolił i trenował urzędników m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, asystentów Premiera i ministrów i innych.