Grzegorz Pyliński

Prawnik, doradca, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2009 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert. Prowadzi postępowania kontrolne i audyt dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Publikacje: L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006; G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy.