Małgorzata Bieniek

Radca prawny  specjalizujący się w prawie bankowym, wekslowym, cywilnym, gospodarczym.  Świadczy obsługę prawną min. na rzecz  banków (w formie spółki akcyjnej  i  spółdzielczych),   samorządu terytorialnego  szczebla wojewódzkiego w zakresie funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych programów operacyjnych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem przy sporządzaniu wzorów umów kredytu/pożyczek/dofinansowania  oraz  przy ustanawianiu zabezpieczeń i dochodzeniu należności  z tych zabezpieczeń  d zabezpieczeń. Prowadzi  wykłady  na studiach podyplomowych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  z prawa bankowego na kierunku Bankowość i Finanse, wcześniej również z prawa cywilnego na kierunku Wycena nieruchomości.  Szkoli aplikantów radcowskich  z prawa wekslowego i bankowego. W latach 2010-2011 Członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez  Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.