Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Rozpoznawanie autentyczności dokumentów oraz osób podszywających się pod cudze dane osobowe

Warszawa, 27-28.10.2022

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Ideą szkolenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie oraz zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia ukrycia/zmiany/kradzieży wizerunku, osobowości, danych i dokumentów innych osób w celach przestępczych.

Jest to zaawansowane szkolenie z weryfikacji, analizy dowodów, stanów, zachowań, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej dla wyodrębnienia określonych typów osób podszywających się pod cudzą osobowość i dane osobowe  oraz rozpoznania potencjalnych sprawców czynów przestępczych z wykorzystaniem metod psychologicznych oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych dla urzędników.

 

 • efektywne działanie taktyczne i strategiczne – weryfikacja i kontrola w działalności urzędów różnego szczebla w warunkach obecnej sytuacji w Polsce i Europie (dostępność strefy Schengen, dostępność podrobionych dokumentów, etc.)
 • analiza zachowań udawanych w sytuacjach trudnych – rozpoznawanie konfabulacji, oszustwa, kłamstwa, udawania innej osobowości, innej postaci, narodowości etc.
 • psychologia języka – ustalenie intencji nadawcy komunikatu mówionego oraz autorstwa wypowiedzi na podstawie cech językowych
 • rejestracja i analiza tekstu wypowiadanego w celu ustalenia prawdomówności
 • wskaźniki weryfikacji i kontroli dokumentów osobistych, dokumentów dodatkowych, jak świadectwa pracy i zatrudnienia etc. (analiza z ustaleniem, czy są prawdziwe, czy podrobione – sfałszowane) i wizerunku osoby posługującej się tymi dokumentami, z uwzględnieniem charakteryzacji, progresji wiekowej, cech narodowościowych
 • modyfikacja danych biometrycznych i telemetrycznych (morfing, cyberatak na bazy danych, spowodowanie wycieku danych, zniszczenie danych etc.)
 • charakteryzacja, zmiana, morfing, operacje plastyczne – metody oszustów
 • kradzież wizerunku i osobowości dla celów przestępczych i terrorystycznych

Efekty szkolenia:

 • praktyka poznawcza wykrywania i analizy określonej mowy ciała i BIO-mowy ciała; komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; postrzeganie organicznych i fizjologicznych symptomów wskazujących na potencjalne działania niepożądane / przestępcze / terrorystyczne
 • rozwinięcie sposobów pozyskiwania pożądanej, rzetelnej informacji w drodze wypracowanie wspólnej koncepcji skutecznego działania w taktyce i strategii
 • poznanie i rozwinięcie świadomości stosowanych sposobów zmiany cech wizerunku, wyglądu i osobowości
 • poznanie sposobów antystresowych podnoszących skuteczność, a także zwiększających poziom komfortu pracy
 • wypracowanie własnego modelu koncepcji skutecznych procedur działania
 • opanowanie narzędzi dla swobodnej zmiany cech osobowości dla podwyższenia poziomu odczuwanej pewności siebie w sytuacji działania operacyjnego
 • umiejętność analizy i weryfikacji dokumentów osobistych, bankowych, papierów wartościowych i banknotów, w sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy etnograficznej w sytuacji wielokulturowości Europy (wynikających głównie ze złożoności problemów polityki imigracyjnej, oraz ze specyfiki strefy Schengen)
 • umiejętność przystosowania się do trudnych, stresogennych sytuacji – unikatowe systemy ćwiczeń – ISOLLATION EXCERCISES, HOLISTIC BREATH oraz RELEASE & CONTRACTION

 

WYKŁADOWCY

Komisarz  Marcin Lemieszek – ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Biegły policyjny  z zakresu technicznych badań dokumentów. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie badań dokumentów. Stale podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących tematyki dokumentów. Wykonawca kilkuset ekspertyz dla sądów, prokuratur i jednostek Policji. Autor artykułów dotyczących fałszerstw dokumentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwami (paszporty, dowody osobiste, prawa jady, karty pobytu, etc.) prowadzonych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, urzędów – m.in. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Leśnej, instytucji finansowych, etc).

 

 

 

 

Trener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV. Od 1993 współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy „Sami o sobie”, autorski program „Stres ma wielkie oczy”, „Mama i ja”, Kawa czy herbata”, „Orzeł czy reszka” (o historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza). Odbył ponad 10000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery „Kawy czy herbaty” TVP 1). Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM „SEVENTH”, Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w „BRZ ART.” etc. Prowadził autorskie seminaria i szkolenia od 1986 certyfikowane od 1994. W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu szkoleniowym i otrzymał tytuł LEADER of MIND TRAINERS. Wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu. Jest autorem unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników biurowych. Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO. Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej, programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów. Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i pro sprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz z dr. Robertem Busztą. Ma 34 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Liczba uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Cena udziału w szkoleniu: 1180 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia, obiady, przerwy kawowe.