Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Wybrane zagadnienia ze zwrotu środków europejskich w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie

SZKOLENIE ON-LINE, 03.06.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • analiza definicji nieprawidłowości w perspektywach finansowych a przesłanek zwrotu środków europejskich w rozumieniu art. 207 ustawy o finansach publicznych
 • zwroty środków europejskich, które nie stanowią nieprawidłowości – przypadki siły wyższej, zapisów umów o dofinansowanie
 • etap cywilny zwrotu środków europejskich i jego skutki dla możliwości wydawania decyzji zwrotowych
 • interpretacja przepisu art. 207 ust. 10 ustawy o finansach publicznych
 • wstrzymanie wypłat środków dla beneficjentów a postępowania administracyjne
 • pomniejszenia płatności na wnioskach o płatność – studium przypadków
 • prezentacja najnowszego orzecznictwa sądowego
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie materiałów oraz zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome