Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Nieprawidłowości w obszarze naruszenia reguł trwałości projektów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia nieuzasadnionej korzyści

SZKOLENIE ON-LINE, 04.06.2024

 

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • umiejscowienie w systemie dystrybucji środków europejskich naruszenia reguł trwałości projektu
 • przesłanki naruszenia reguł trwałości – pojęcie nieprawidłowości
 • kontekst historyczny oraz językowe znaczenie pojęcia „nieuzasadniona korzyść”
 • „korzyść” po stronie beneficjenta a „korzyść” po stronie podmiotu nabywającego
 • „korzyść” a „korzyść nieuzasadniona” w kontekście naruszenia zasady trwałości
 • rodzaje korzyści mogące wystąpić w przypadku zmiany władności infrastruktury projektu
 • interpretacje instytucji systemu wdrażania funduszy UE w zakresie wystąpienia „nieuzasadnionej korzyści”
 • sposób postępowania w przypadkach badania kwestii wystąpienia „nieuzasadnionej korzyści”
 • nieuzasadniona korzyść a bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie – różnice
 • analiza pojęcia „nieuzasadniona korzyść” w świetle orzecznictwa sądów polskich i działanie siły wyższej w kontekście nienależnej korzyści
 • (jako argument pozwalający uniknąć konsekwencji beneficjentowi)
 • zbycie udziałów w spółce (umowa sprzedaży, darowizny) na etapie realizacji/trwałości na rzecz osoby fizycznej/osoby prawnej a nienależna korzyść
 • zbycie udziałów w spółce o wartości nominalnej między udziałowcami na mocy zapisów umowy spółki (pierwszeństwonabycia) a nienależne korzyści
 • zbycie udziałów w spółce o wartości nominalnej innym podmiotom niż udziałowcom a nienależne korzyści
 • połączenie spółek w trybie art. 492 KSH a nienależna korzyść
 • nakłady na nieruchomość będące cudzą własnością – realizacja projektu na podstawie umowy najmu zawartej na okres realizacji i trwałości
 • wysokość kwoty podlegająca zwrotowi w przypadku wystąpienia nienależnej korzyści
 • zasady nakładania korekty finansowej w przypadku niedochowania okresu trwałości w kontekście wystąpienia nienależnej korzyści (terminy, sposób wyliczenia)
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie materiałów oraz zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome