Wczytuje Wydarzenia

Przedawnienie należności z tytułu zwrotu środków europejskich oraz odpowiedzialność osób trzecich i spadkobierców

Zakopane, 05-07.08 2024 r.

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Pojęcie przedawnienia prawa do wydania decyzji a wykonania decyzji
 • Problematyka przedawnienia na gruncie rozporządzenia nr 2988/95
 • Zakres i moment stosowania art. 66a i 66b ustawy o finansach publicznych
 • Przypadki przerywania i zawieszania terminów przedawnienia
 • Charakter i zakres odpowiedzialności osób trzecich
 • Pojęcie „upływu terminu płatności w czasie pełnienia funkcji”
 • Bezskuteczność egzekucji w praktyce orzekania o odpowiedzialności osób trzecich
 • Likwidacja beneficjenta a odpowiedzialność osób trzecich
 • Upadłość beneficjenta w kontekście osób trzecich
 • Odpowiedzialność członków zarządu, wspólników i likwidatorów
 • Wyłączenie przedmiotowe spod egzekucji i upadłości majątku pochodzącego ze środków europejskich
 • Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zwrotowe
 • Sposób i zasady prowadzenia procesu odzyskiwania należności od spadkobierców
 • Odzyskiwanie środków europejskich w ramach postępowania upadłościowego
 • Syndyk w procesach dotyczących dochodzenia środków europejskich
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

OFERTA DO POBRANIA W FORMACIE PDF

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane

CENA UDZIAŁU W SZKOLENIU
2550 zł brutto=netto / osobę

CENA OBEJMUJE
Udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień I
Godz. 14.00-19.00 – przyjazd i zakwaterowanie grupy
Godz. 19.30 – kolacja

Dzień II
Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad
Godz. 14.30 -16.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 17.00-20.00 – czas wolny
Godz. 20.00 – kolacja

Dzień III
Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad i zakończenie szkolenia

SPOSÓB ZGŁOSZENIA
Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy: 26.07.2024 r.
– skan proszę przesłać na adres: biuro@irwu.pl lub wypełnić zgłoszenie on-line:
http://www.irwu.pl/formularz-zgloszenia-05-07-08-2024/

OFERTA DO POBRANIA W FORMACIE PDF