Wczytuje Wydarzenia
  • Wydarzenie minęło.

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji administracyjnych wydawanych w obszarze środków europejskich

SZKOLENIE ON-LINE, 17-18.06.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

  • tryby nadzwyczajne przewidziane w art. 154 i 155 kpa w kontekście decyzji zwrotowych
  • wznowienie postępowania administracyjnego – przesłanki, etapy, rozstrzygnięcia (określenie podmiotu uprawnionego do występowania z wnioskiem o wznowienie – studium przypadków)
  • stwierdzenie nieważności decyzji z art. 207 ufp – przesłanki, rozstrzygnięcia, skutki –  studium przypadków

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Cena udziału w szkoleniu: 1380 zł brutto=netto
  • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie materiałów oraz zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

  • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie Microsoft Teams
  • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome

e