Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji administracyjnych wydawanych w obszarze środków europejskich

Warszawa, 24.03.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie procedury rozpatrywania trybów nadzwyczajnych w kontekście spraw zwrotowych prowadzonych przez IZ, IP i IW.  Omówione zostaną poszczególne przesłanki w kontekście orzecznictwa sądowego.

 

 • Zakres zastosowania trybów nadzwyczajnych do decyzji wydawanych w obszarze środków europejskich
 • Właściwość rzeczowa instytucji do prowadzenia trybów nadzwyczajnych
 • Zasady i mechanizmu wzruszania decyzji ulgowych – szczegółowa analiza art. 155 kpa
 • Tryby nadzwyczajne przewidziane art. 154 i 155 kpa w kontekście decyzji zwrotkowych i odsetkowych
 • Wznowienie postępowania administracyjnego –  przesłanki, studium przypadków
 • Dwa etapy procedury wznowieniowej – możliwe rozstrzygnięcia w przedmiocie wznowienia
 • Przesłanki nieważności decyzji z art. 207 ufp i art. 189 ufp
 • Procedura prawna stwierdzania nieważność decyzji, jak w pkt. i
 • Tryby nadzwyczajne a skargi do sądu administracyjnego
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 590 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome