Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Egzekucja administracyjna po zmianach z dnia 25 marca 2024 roku – ujęcie praktyczne od strony wierzycieli i organów egzekucyjnych

SZKOLENIE ON-LINE, 13.03.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • przepisy przejściowe i wprowadzające nowe rozwiązania prawne – zasady stosowania przepisów nowych do zdarzeń sprzed 25 marca 2024 roku
 • zmiany w zakresie upomnień
 • zmiany w obszarze tytułów wykonawczych, dalszych i kolejnych tytułów wykonawczych
 • obowiązki wierzyciela na gruncie znowelizowanych przepisów – problematyka art. 32aa, 36 i 37b upea
 • modyfikacja zasad składania i rozpatrywania sprzeciwu
 • egzekucja z majątku przedsiębiorstwa w spadku po zmianach
 • skutki nowelizacji przepisów o zawieszeniu i umorzeniu postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucyjne po 25 marca 2024 roku
 • zmiany w ustawach szczególnych, jak ordynacja podatkowa, kpc
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie materiałów oraz zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome