Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych

SZKOLENIE ON-LINE, 14.03.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • pojęcie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej
 • przesłanki materialne udzielenia ulg –  studium przypadków
 • elementy wniosku o udzielenie ulgi –  warunki i braki formalne
 • opłata skarbowa dotycząca wniosków
 • zasady zbierania materiału dowodowego, analiza przepisów art. 7a, 81a i 79a kpa
 • możliwość zmiany wniosku w toku postępowania administracyjnego
 • konstrukcja decyzji administracyjnej
 • odsetki i przerwy w naliczaniu odsetek w toku procedury udzielenia ulgi
 • naliczanie opłaty prolongacyjnej
 • skutki prawne złożenia wniosku o udzielenie ulgi, jego uwzględnienia bądź odmowy
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie pdf.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome