Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych

SZKOLENIE ON-LINE, 28.11.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z pojęciem przesłanek udzielenia ulg, procedury ich udzielania, a także skutków prawnych w związku z ich udzieleniem bądź odmową udzielenia.

 

 • Pojęcie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej
 • Przesłanki materialne udzielenia ulg –  studium przypadków
 • Elementy wniosku o udzielenie ulgi –  warunki i braki formalne
 • Opłata skarbowa dotycząca wniosków
 • Zasady zbierania materiału dowodowego, analiza przepisów art. 7a, 81a i 79a kpa
 • Możliwość zmiany wniosku w toku postępowania administracyjnego
 • Konstrukcja decyzji administracyjnej
 • Odsetki i przerwy w naliczaniu odsetek w toku procedury udzielenia ulgi
 • Naliczanie opłaty prolongacyjnej
 • Skutki prawne złożenia wniosku o udzielenie ulgi, jego uwzględnienia bądź odmowy
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie pdf.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome