Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Nabór i ocena oraz procedury odwoławcze w zakresie wyboru przedsięwzięć do wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy

SZKOLENIE ON-LINE, 17.04.2024 r.

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • zasady i mechanizm oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć i inwestycji wynikające z zapisów rozporządzenia n 241/2021
 • normatywne zasady wyboru przedsięwzięcia do wsparcia
 • tryby dokonywania wyboru przedsięwzięcia
 • regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego – praktyczna analiza zapisów
 • aspekty proceduralne wyboru przedsięwzięć
 • wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia, jako instrument umożliwiający wsparcie pomimo pierwotnej jej odmowy
 • rozstrzygnięcia dotyczące ponownej oceny przedsięwzięcia
 • stosowanie KPA w wyborze przedsięwzięć do wsparcia
 • skarga do sądu administracyjnego – zasady i tryb wnoszenia – orzeczenia sądu administracyjnego i ich skutki prawne dla procedury wyboru
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie pdf.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome