Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Kontrola, nieprawidłowości, odzyskiwanie i zwrot środków przeznaczonych do wsparcia przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy

SZKOLENIE ON-LINE, 18.04.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • umiejscowienie środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia i inwestycje w ramach planu rozwojowego, których realizacja jest finansowana ze środków wsparcia bezzwrotnego i zwrotnego w systemie finansów publicznych – prawny charakter wypłaconych środków
 • stosowanie przepisów innych ustaw do środków finansowych wypłacanych w ramach KPO
 • zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach planów odbudowy – art. 17 rozporządzenia nr 241/2021
 • analiza zapisów rozporządzenia nr 241/2021 pod kątem ochrony interesów finansowych UE oraz zapobiegania konfliktom interesów
 • obowiązki państwa członkowskiego w zakresie wykrywania, oceny i odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych bądź niewłaściwie wykorzystanych
 • definicja nieprawidłowości w kontekście realizacji reform i inwestycji w ramach planu rozwoju
 • elementy umów o finansowanie przedsięwzięć finansowanych ze wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego pod kątem zwrotu i odzyskiwania tych środków
 • kontrola dotycząca zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji – zasady, procedury i skutki prawne
 • procedura odzyskiwania środków przeznaczonych na realizację planu rozwojowego – praktyczna analiza prawna, etapy cywilny i administracyjny
 • omówienie mechanizmów związanych z orzekaniem o zwrocie środków przeznaczonych na realizację planu rozwojowego
 • mechanizmy prawne związane ze zwrotem środków pochodzących ze wsparcia zwrotnego
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie materiałów oraz zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome