Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Odzyskiwanie środków publicznych w kontekście Działu III Ordynacji Podatkowej

SZKOLENIE ON-LINE, 25.01.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • pojęcie zobowiązania zwrotowego i z art. 189 ufp i moment ich powstawania
 • charakter odpowiedzialności beneficjenta
 • odpowiedzialność za zobowiązanie zwrotowe małżonka beneficjenta
 • przypadki wygaszania zobowiązań i ich wpływ na postępowanie zwrotowe oraz egzekucyjne
 • przedawnienie zobowiązania zwrotowego i z art. 189 ufp – zawieszenie i przerwanie biegu
 • terminy płatności, odsetki za zwłokę i przerwy w ich naliczaniu – problematyka art. 54 i 55 OP – analiza przypadków
 • zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez beneficjentów i inne podmioty – analiza art. 62 OP i art. 71ca UPEA
 • opłata prolongacyjna –  zakres stosowania
 • nadpłaty w systemie należności zwrotowych
 • zarząd sukcesyjny a należności publiczne
 • odpowiedzialność małżonków, osób trzecich i spadkobierców za zobowiązania zwrotowe – analiza praktycznych zagadnień
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł brutto=netto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie pdf

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platformie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome