Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2021-2027 w szczególności w obszarze kwalifikowalności wydatków

SZKOLENIE ON-LINE, 24.01.2024

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • pojęcie nieprawidłowości indywidualnej i systemowej na lata 2021-2027
 • korekta finansowa a pomniejszenia na wnioskach o płatność
 • rodzaje kontroli wnioskodawców i beneficjentów – przebieg kontroli, w tym sposób zaskarżenia jej wyników
 • mechanizmy wykrywania nieprawidłowości
 • obowiązki instytucji w zakresie wykrywania i sankcjonowania nieprawidłowości
 • zwroty środków europejskich w świetle ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027
 • zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych i przepisy przejściowe
 • wprowadzone zasady kwalifikowalności wytycznymi krajowymi
 • kontrola według wytycznych krajowych
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł netto=brutto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia i materiałów w formie elektronicznej

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia na platfromie ZOOM/Microsoft Teams
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome