Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Trening wystąpień publicznych dla Radców Prawnych i Adwokatów

Warszawa, 13-14.05.2019

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Techniczne przygotowanie Radcy Prawnego i Adwokata do wystąpienia

 • emisja
 • impostacja głosu
 • ekonomia użycia oddechu
 • modulacja głosu oraz zadania dykcyjne
 • akcent rzeczowy i akcent domyślny
 • zwięzłość wypowiedzi
 • forma językowa wypowiedzi
 • świadome użycie gestu
 • świadome użycie pauzy
 • likwidacja niekontrolowanych przydźwięków.
 • autoprezentacja i autopromocja mówcy – ,,20 sekund”
 • zaawansowane zagadnienia „mowy ciała”

Opanowywanie trudnych sytuacji podczas wystąpienia

 • pytania z sali lub brak pytań
 • dostosowanie treści, formy wypowiedzi i języka do różnych grup odbiorców
 • trudni uczestnicy, brak zainteresowania słuchaczy (nieformalne cele grupy oraz fazy procesu grupowego i ich wpływ na odbiór spotkania)
 • najczęściej popełniane błędy i sposoby radzenia sobie z ich skutkami

Stres i trema – podobieństwa i różnice

 • stres permanentny i stres impaktowy – study cases i wykresy
 • czym trema różni się od stresu?
 • w jaki sposób trema może nam pomóc w wystąpieniu?
 • gdzie odczuwamy dyskomfort? – study cases
 • cztery główne poziomy odczuwania stresu i tremy przed występem

Ćwiczenia wypowiedzi w praktyce – zależność sensu od potrzeby

 • Inwokacja z ,,Pana Tadeusza”
 • Fraszki Jana Kochanowskiego
 • Fragmenty z prasy codziennej

Rezerwowe ćwiczenia z tekstem – przykłady tekstów

 • Monolog Hamleta z ,,Hamleta” W. Szekspira
 • ,,Słowiańszczyzna” (,,Łowiec w krzach krzeczota iszcze”)
 • ,,Kiedy Kara Mustafa…” czyli ,,Bigos Historyczny”

Ćwiczenia z wypowiedzią improwizowaną

 • Na podstawie tekstu oraz samych tytułów notatek prasowych, budujemy wiarygodną wypowiedź publiczną

Konferencje prasowe i spotkania medialne

 • warsztaty rotacyjne prowadzone metodą: ,,HERO VS MEDIA”
 • warsztaty zespołów problemowych ds. spotkań i informacji

WYKŁADOWCA

Paweł LipnickiTrener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV. Od 1993 współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy „Sami o sobie”, autorski program „Stres ma wielkie oczy”, „Mama i ja”, Kawa czy herbata”, „Orzeł czy reszka” (o historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza). Odbył ponad 10000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery „Kawy czy herbaty”  TVP 1). Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM „ SEVENTH”, Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w „BRZ ART.” etc. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia od 1986 certyfikowane od 1994. W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu   szkoleniowym i otrzymał tytuł  LEADER of MIND  TRAINERS; wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu. Autor unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników  biurowych. Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO. Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej, programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów. Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i prosprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz z dr. Robertem Busztą. Ma 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Liczba uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie. Szkolił i trenował urzędników m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, asystentów Premiera i ministrów i innych.


wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Godziny zajęć: 10.00-16.00
 • Cena udziału w szkoleniu: 1180 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiady, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia