Wczytuje Wydarzenia

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

SZKOLENIE ON-LINE, 14.12.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność
 • Co powinny zawierać procedury kontroli zarządczej?
 • Standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów – cel, standardów, zakres obowiązywania, główne zalecenia
 • Kontrole RIO i NIK w zakresie kontroli zarządczej
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
 • Ocena i samoocena kontroli zarządczej
 • Określanie celów i mierników. Monitorowanie realizacji celów
 • Identyfikacja ryzyka, jego przyczyn i potencjalnych skutków
 • Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka
 • Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie
 • Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka
 • Proces zarządzania ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe)

WYKŁADOWCA

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), Certification in Risk Management Assessment (CRMA), COBIT 5 Foundation. Uznany wykładowca i konsultant w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Kierował  pracami Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.  Doświadczony trener, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych m.in. dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, jednostek sądownictwa, szkół wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, i samorządowych jednostek organizacyjnych, jednostek wojskowych. Kielcach, Lublinie, Gliwicach i Łodzi, licznych rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Białostockiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome