Wczytuje Wydarzenia

Zmiany w egzekucji administracyjnej wchodzące w życie z dniem 20 lutego 2021 roku oraz nowe akty wykonawcze

Knopin, 14.07.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

Praktyczne przedstawienia zagadnień wprowadzanych w systemie egzekucji administracyjnej z dniem 20 lutego 2021 roku, w tym omówienie nowych aktów wykonawczych. Zajęcie dedykowane są zarówno dla wierzycieli, jak i organów egzekucyjnych.

 • Moment wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych, aspekty intertemporalne
 • Podstawowe cele i założenia zmian w egzekucji administracyjnej
 • Zasada współpracy między organami władzy publicznej w celu realizacji egzekucji administracyjnej
 • Przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych
 • Nowa procedura ponownego wszczynania egzekucji administracyjnej dotyczącej tych samych należności
 • Koszty egzekucyjne – pojęcie, zasady ponoszenia, podstawowe mechanizmy naliczania
 • Opłata manipulacyjna i opłata egzekucyjna – omówienie praktyczne skutków dla wierzycieli i organów egzekucyjnych
 • Koszty egzekucyjne w ponownej egzekucji tych samych należności i w toku egzekucji wszczętej niezgodnie z prawem
 • Zasady regulowania kosztów egzekucyjnych –  kolejność zaliczenia, rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ich zapłaty
 • Zmiany w obszarze tytułów wykonawczych
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome