Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Upadłość i restrukturyzacja beneficjenta a zwrot środków europejskich

SZKOLENIE ON-LINE, 23.09.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Omówienie podstawowych zasad ogłaszania upadłości i restrukturyzacji w kontekście podmiotów realizujących projekty europejskie
 • Wpływ ogłoszenia upadłości i restrukturyzacji na realizację umowy o dofinansowanie
 • Upadłość a możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania zwrotowego – analiza przypadków
 • Legitymacja procesowa beneficjenta po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji
 • Tryb zgłaszania wierzytelności na listę w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Wierzytelności wobec masy i upadłego – odrębny tryb ich dochodzenia
 • Egzekucja należności zwrotowych po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome