Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

VI Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników prowadzących postępowania administracyjne i egzekucję oraz osób nadzorujących odzyskiwanie środków europejskich i radców prawnych, pt. AKTUALNE PROBLEMY ORZECZNICZE W OBSZARZE ZWROTU I ODZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ICH ROZLICZANIA

Radziejowice, 10-11.10.2019

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SPOTKANIA

 

 • Sposób rozliczania środków europejskich pozyskanych w toku postępowania karnego, cywilnego, upadłościowego i egzekucyjnego
 • Wpłaty dokonywane przez poręczycieli i inne podmioty niebędące beneficjentami
 • Przerwy w naliczaniu odsetek w trakcie postępowania zwrotowego, ulgowego i egzekucyjnego
 • Proces karny, cywilny a postępowanie zwrotowe
 • Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne a tryb z art. 207 ufp
 • Problematyka art. 66a ufp w kontekście orzecznictwa TSUE
 • Trwałość projektu a odpowiedzialność beneficjenta
 • Szkoda realna i potencjalna a pomniejszenia i korekty finansowe
 • Najnowsze zagadnienia z orzecznictwa
 • Przepisy RODO w postępowaniach zwrotowych
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników Spotkania

 

PROGRAM SPOTKANIA W FORMACIE PDF

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Artis Loft Hotel, Radziejowice, ul. Boczna 18

 •  Cena udziału w szkoleniu: 1950 zł
 • Cena obejmuje: udział w spotkaniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 1 nocleg w pokoju 2-osobowym, śniadanie, obiady, przerwy kawowe, kolację.