Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Nadpłaty w systemie należności publicznych. Przesłanki i procedury prawne dotyczące stwierdzania i określania nadpłat

Warszawa, 28.02.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Pojęcie nadpłaty w ujęciu przepisów prawa i orzecznictwa sądowego
 • Zapłata długu publicznego nie przez zobowiązanego. Problematyka art. 62 b OP
 • Cywilny tryb dochodzenia sum nienależnie wpłaconych a nadpłaty
 • Orzekanie nadpłat z urzędu lub na wniosek zobowiązanego
 • Oprocentowanie nadpłat – omówienie poszczególnych przypadków
 • Niedecyzyjny tryb zwrotu lub zaliczenia nadpłat. Omówienie art. 76-76b OP
 • Przypadki nieprzyczynienia się organu do powstania nadpłaty
 • Zmiana i uchylenie decyzji a nadpłaty
 • Przedawnienie zwrotu nadpłaty
 • Wniosek o nadpłatę złożony w toczącym się postępowaniu administracyjnym
 • Nadpłaty w postępowaniach egzekucyjnych
 • Wniosek o nadpłatę a ostateczności i prawomocność decyzji
 • Nadpłaty w kontekście odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia