Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Zmiany KPA wprowadzone po 1 lipca 2021 roku

Knopin, 17.06.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa związanych z nowym sposobem prowadzenia spraw administracyjnych, w tym i ich załatwiania. Nadto będą omówione również nowe sposoby doręczenia wg KPA, w szczególności poprzez omówienie tzw. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

 

 • Zakres zmian wprowadzanych w KPA od 1 lipca 2021 roku
 • Moment obowiązywania, w tym w kontekście, już prowadzonych spraw administracyjnych
 • Sposób prowadzenia i załatwienia spraw administracyjnych – pisma sporządzone w formie papierowej i elektronicznej
 • Komunikacja stron z organami administracji publicznej
 • Zasady doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym
 • Pojęcie tzw. dowodu otrzymania
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa
 • Sposób podpisywania pism przez organy administracji publicznej
 • Zakres wykorzystania dotychczasowej formy komunikacji elektronicznej (ePUAP)
 • Pełnomocnictwa i doręczenia pełnomocnikowi po 1 lipca 2021 roku
 • Forma i sposób wnoszenia podań, pism, środków zaskarżenia przez strony w postępowaniach administracyjnych
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome