Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Postępowania administracyjne odnoszące się do środków europejskich w czasach epidemii. Praktyczne zastosowanie przepisów związanych z COVID -19 obowiązujących do 31 grudnia 2020 roku – SZKOLENIE ON-LINE

Warszawa, 26.05.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

Uwaga: Z dniem 18 kwietnia 2020 roku wprowadzono do systemu prawnego szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji programów operacyjnych w czasach epidemii. Przepisy obowiązując do dnia 31 grudnia 2020 roku i regulują m.in. sposób prowadzenia postępowań administracyjnych odnoszących się do środków europejskich.

 

 • Zakres i okres obowiązywania tzw. specustawy funduszowej
 • Stosowanie art. 15 zzr ustawy COVID-19 w sprawach związanych z środkami europejskimi
 • Tryb i zasady przedawniania zobowiązań zwrotowych w czasach epidemii
 • Wykluczenie beneficjenta – nowe terminy zgłaszania podmiotów
 • Osoby trzecie – problematyka art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i art. 118 ordynacji podatkowej
 • Terminy procesowe na załatwienie spraw zwrotowych
 • Nowe mechanizmy zawieszania postępowań administracyjnych i wstrzymania wykonania decyzji zwrotowych
 • Przerwy w naliczaniu odsetek – rozwiązania prawne wprowadzone przepisami specustawy funduszowej
 • Problematyka art. 15 zzs w sprawach zwrotowych
 • Ulgi w spłacie zobowiazań zwrotowych a COVID-19
 • Postępowania odwoławcze i sądowoadministracyjne odnoszące się do spraw zwrotowych w czasach epidemii
 • Omówienie zmian w KPA, w zakresie udostępniania akt oraz czynności procesowych,  w tym doręczeń

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 520 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie prowadzone będzie na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia i hasło
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebne są: przeglądarka Google Chrome, komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, mikrofonem i głośnikami
 • zajęcia odbywać się będą w małych grupach w formie interaktywnej – w trakcie szkolenia każdy z uczestników będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, prowadzącego szkolenie

HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:

08.00-10.00 – logowanie i rejestracja na szkoleniu
10.00-11.30 – szkolenie
11.30-11.45 – przerwa
11.45-13.15 – szkolenie
13.15-13.45 – przerwa
13.45-15.15 – szkolenie
15.15-15.30 – przerwa
15.30-16.00 – sesja konsultacyjna