Wczytuje Wydarzenia

Zwrot środków europejskich w czasie epidemii Covid-19 w ujęciu procesowym i materialnoprawnym. Omówienie mechanizmów prawnych związanych z programami operacyjnymi w okresie obowiązywania specustawy funduszowej

Zakopane, 08-09.06.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Okres i zakres obowiązywania przepisów specustawy funduszowej
 • Relacja przepisów art. 19 specustawy funduszowej a art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy covidowskiej
 • Nieprawidłowość a zwrot środków europejskich. Problematyka art. 5 specustawy funduszowej
 • Szkoda potencjalna a realna w oparciu o najnowsze wypowiedzi sądów. Możliwość uznawania wydatków za kwalifikowane w okresie COVID-19
 • Kontrola wnioskodawców i beneficjentów w czasach epidemii
 • Postępowania z art. 189 ufp a art. 13 i 26 specustawy funduszowej
 • Pomniejszenia a zwrot środków europejskich
 • Trwałość projektu w świetle art. 57 rozporządzenia 1083/06 i art. 71 rozporządzenia 1303/13 a COVID-19. Przesłanki stosowania art. 6 specustawy funduszowej
 • Siła wyższa w procedurach zwrotu środków europejskich. Epidemia a siła wyższa. Skutki epidemii w okresie przed 1 lutego 2020 roku
 • Przedawnienie zobowiązania zwrotowego – omówienie najnowszego orzecznictwa sądowego. Problematyka art. 15 zzr ustawy covidowskiej
 • Egzekucja w czasach COVID-19, omówienia zakresu stosowania art. 21 specustawy funduszowej
 • Procedury konkursowe i odwoławcze w czasach epidemii
 • Postępowanie I instancyjne i odwoławcze dotyczące środków europejskich, w tym w oparciu o przepisy tarczy 3.0 i specustawy funduszowej
 • Wykluczenie beneficjenta w świetle art. 27 specustawy funduszowej. Analiza przypadków
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników
OFERTA SZKOLENIA W FORMACIE PDF

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Zakopane
 • Cena udziału w szkoleniu: 1750 zł
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 1 nocleg w pokoju 1-osobowym, śniadanie, obiady, przerwy kawowe, kolację.