Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Zmiany w obszarze postępowań egzekucyjnych w administracji. Spojrzenie ze strony organów administracji publicznej pełniących rolę organów wierzycielskich

Warszawa, 27.02.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Przedstawienie zmian wchodzących w życie w dniu 30 lipca 2020 roku i 30 października 2020 roku w obszarze egzekucji administracyjnej. Nowe regulacje w sposób istotny zmienią zakres uprawnień i obowiązków wierzycieli oraz organów egzekucyjnych. Zagadnienia zostaną omówione w sposób praktyczny.

 • Przepisy przejściowe. Moment wejścia w życie nowych regulacji prawnych
 • Zmiany w zakresie wystawiania upomnień
 • Adres zobowiązanego w trakcie egzekucji administracyjnej
 • Instytucja tzw. kolejnego tytułu wykonawczego
 • Nowy sposób rozpoznawania zarzutów składanych w trakcie egzekucji
 • Zasady wystawiania tytułów wykonawczych na małżonków
 • Obowiązki informacyjne wierzyciela przed wystawieniem tytułu i po jego wystawieniu
 • Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg nowych regulacji prawnych
 • Zbiegi egzekucji i zmiany w tym obszarze
 • Omówienie istotnych zmian w zakresie stosowania poszczególnych środków egzekucyjnych
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz obiad, przerwy kawowe