Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Wykonalność decyzji administracyjnych w ujęciu praktycznym

SZKOLENIE ON-LINE, 20.07.2022

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentacja i analiza od strony praktycznej zasad wykonalności decyzji administracyjnych, obowiązków organu administracji publicznej z tym związanych, kierowanie decyzji do egzekucji, czynności, które muszą zostać podjęte. 

 

 • Stwierdzenie wykonalności decyzji administracyjnej przez organ administracji publicznej
 • Ostateczność a prawomocność aktu administracyjnego. Złożenia skargi do sądu administracyjnego i wpływ na wykonalność
 • Rygor natychmiastowej wykonalności i skutki dla organu
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia środka zaskarżenia, wniosek o wszczęcie procedury trybu nadzwyczajnego a wykonalność decyzji
 • Ulga a wykonalność aktu administracyjnego
 • Czynności organu administracji publicznej przed skierowaniem sprawy do egzekucji administracyjnej.
 • Upomnienia – analiza przepisów prawa
 • Tytuł wykonawczy od strony organu wierzycielskiego
 • Skutki utraty wykonalność aktu administracyjnego na etapie postępowania egzekucyjnego
 • Dyskusja i analiza pytań od uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 790 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome