Wczytuje Wydarzenia

Zasady, przesłanki i procedura udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych w trybie ustawy o finansach publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie – ON-LINE

Knopin, 30.04.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Relacja pomiędzy przepisami ustawy o finansach publicznych odnoszącymi się do ulg a przepisami specustaw covidowskich
 • Przesłanki udzielenia ulgi, w tym z modyfikacjami w czasach epidemii
 • Rodzaje możliwych ulg w spłacie należności publicznych
 • Opłata prolongacyjna – zasady i tryb ustalania
 • Ulga a postępowania administracyjne i egzekucyjne
 • Wniosek o udzielenie ulgi a ulgi stosowane z urzędu
 • Postępowania dowodowe w sprawie udzielenie ulg – aktywność i rola organu administracji publicznej
 • Możliwe rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia ulgi
 • Przerwa w naliczaniu odsetek a ulgi
 • Ulgi a wykluczenie beneficjenta
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome