Wczytuje Wydarzenia

Trening medialny dla specjalistów i rzeczników medialnych, menedżerów oraz osób występujących publicznie – wystąpienia, wywiady, public relations, konferencje medialne, spotkania panelowe – SZKOLENIE ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE, 25-26.11.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Ideą seminarium jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie osób odpowiedzialnych za wystąpienia publiczne wyższego szczebla komunikacji, spotkania, wywiady dla szeroko pojmowanych mediów, sprawozdania,  komunikację ze środowiskami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz skutecznych konsultacji, spotkań, mityngów i dyskusji panelowych, konferencji prasowej, efektywnych wystąpień publicznych, oraz budowania pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstwa, jego polityki, programu i podejmowanych działań również w oczach opinii publicznej.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. OPANOWANIE STRESU

 • poznanie i wdrożenie warsztatowych ćwiczeń  antystresowych, zajęcia z teorii i praktyki ćwiczeń  oddechowych i świadomości oddechu
 • teoria i praktyka pracy Polityka, Rzecznika i VIP z kamerą i mikrofonem
 • teoria i praktyka emisji i impostacji głosu, panowanie nad głosem
 • swobodne operowanie modulacją głosu, akcentem i pauzą, opanowanie ćwiczeń usprawniających  dykcję
 • praca z tekstem czytanym – konstrukcja komunikatu dla mediów
 • dykcja, zrozumiałość, optymalny czas wypowiedzi – warsztaty
 • opanowanie stresu, tremy, zmęczenia i innych niedogodności
 • trening antystresowy – poznanie reakcji obronnych organizmu
 • autoprezentacja – mój wizerunek a wizerunek jednostki macierzystej
 • podstawy i wykorzystanie technik ruchu scenicznego, elegancja sylwetki
 • praktyczne ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, pracy ze słowem, wystąpienia bez przygotowania, wypowiedzi improwizowane

WYWIAD, KONSULTACJE, SPOTKANIE, KONFERENCJA MEDIALNA 

 • ogólny plan działań (strategia) oraz szczegółowy rozkład zadań i osób (taktyka)
 • grupa konsultacyjna – konstrukcja i działanie
 • spotkania społeczne z Szefem (Zwierzchnikiem) Rzecznika  i  Specjalisty
 • działanie codzienne i działanie w sytuacji kryzysowej (procedury oraz tzw. plan B. )
 • przejrzystość działań Urzędu oraz permanentne pozytywne działania wizerunkowe
 • konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych
 • środowiska, subkultury i grupy nacisku społeczno-politycznego
 • spotkanie, mityng, panel, konferencja – teoria i praktyka pracy z mediami. Komunikat i komentarz
 • wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny VIP – pewność, zaufanie, „monolit” wizerunkowy
 • warsztaty techniczne fonacji i emisji wypowiedzi – dla uzyskania brzmienia i pewności głosu
 • opanowanie ćwiczeń emisyjnych dla wizerunku rzeczowości, rzetelności, pewności siebie
 • praca z tekstem czytanym – konstrukcja komunikatu (np. dla mediów)
 • konferencja od strony technicznej – metodą rotacyjną powtórzeniową wielokrotną
 • komunikacja pozawerbalna: jak wygrywać wizerunkowo pozytywny PR
 • podstawy aktorskiej pracy z ciałem. Elegancja i pewność siebie, życzliwość i szacunek
 • organizacja i prowadzenie konferencji. Trening możliwych sytuacji
 • budowa zespołu na trudną konferencję, wiec i panel. Specjaliści i rola „libero”
 • blok konferencji sprawozdawczo-odbiorczych
 • uczestnicy kolejno wygłaszają samodzielnie stworzony komunikat, wykazując umiejętność pracy z informacją – ważne jest wykorzystanie narzędzi poznanych na poprzednich zajęciach szkoleniowych, przede wszystkim możliwości komunikacyjnych

 

WYKŁADOWCA

Trener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV. Od 1993 współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy „Sami o sobie”, autorski program „Stres ma wielkie oczy”, „Mama i ja”, Kawa czy herbata”, „Orzeł czy reszka” (o historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza). Odbył ponad 10000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery „Kawy czy herbaty” TVP 1). Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM „SEVENTH”, Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w „BRZ ART.” etc. Prowadził autorskie seminaria i szkolenia od 1986 certyfikowane od 1994. W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu szkoleniowym i otrzymał tytuł LEADER of MIND TRAINERS. Wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu. Jest autorem unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników biurowych. Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO. Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej, programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów. Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i pro sprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz z dr. Robertem Busztą. Ma 34 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Liczba uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 1180 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome