Wczytuje Wydarzenia

IX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, POŚREDNICZĄCE I WDRAŻAJĄCE – ZWROT ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE I ORZECZNICTWO, OBEJMUJĄCE OKRES COVID-19

Krutyń, 08-10.07.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SPOTKANIA

 • Nieprawidłowość a zwrot środków europejskich. Problematyka art. 5 specustawy funduszowej
 • Szkoda potencjalna a realna w oparciu o najnowsze wypowiedzi sądów. Możliwość uznawania wydatków za kwalifikowane w okresie COVID-19
 • Pomniejszenia a zwrot środków europejskich
 • Trwałość projektu w świetle art. 57 rozporządzenia 1083/06 i art. 71 rozporządzenia 1303/13 a COVID-19. Przesłanki stosowania art. 6 specustawy funduszowej
 • Siła wyższa w procedurach zwrotu środków europejskich. Epidemia a siła wyższa. Skutki epidemii w okresie przed 1 lutego 2020 roku
 • Przedawnienie zobowiązania zwrotowego – omówienie najnowszego orzecznictwa sądowego. Problematyka art. 15 zzr ustawy covidowskiej
 • Przedstawienie najważniejszych założeń i zmian w prawie egzekucyjnym wchodzących w życie w dniu 30 lipca 2020 roku. Egzekucja w czasach COVID-19, omówienia zakresu stosowania art. 21 specustawy funduszowej
 • Procedury konkursowe i odwoławcze w czasach epidemii
 • RODO w procedurach zwrotowych
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji art. 207 ufp.
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników
PROGRAM SPOTKANIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIA W FORMACIE PDF

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Krutyń
 • Cena udziału w szkoleniu: 1950 zł
 • Cena obejmuje udział w spotkaniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł. Transport na trasie Warszawa-Krutyń-Warszawa – 100 zł / osobę.
 • Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy: 26.06.2020 r. – proszę przesyłać na adres: biuro@irwu.pl