Wczytuje Wydarzenia

VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, POŚREDNICZĄCE I WDRAŻAJĄCE – NAKŁADANIE KOREKT FINANSOWYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ROZLICZANIA I ODZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zakopane, 16-17.12.2019

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SPOTKANIA

 • Problematyka przerw w naliczaniu odsetek.
 • Rozliczanie wpłat dokonywanych przez beneficjentów.
 • Przedawnienie zobowiązania zwrotowego.
 • Wykluczenie beneficjenta po zmianach w prawie.
 • Umiejscowienie w systemie odzyskiwania środków europejskich korekt finansowych.
 • Korekta finansowa a dokonywanie pomniejszeń we wnioskach o płatność.
 • Definicja nieprawidłowości.
 • Pojęcie szkody w rozumieniu prawa europejskiego, a art. 207 ustawy o finansach publicznych.
 • Procedura nakładania korekt finansowych.
 • Kontrola wnioskodawcy i beneficjenta a możliwość nałożenia korekt finansowych.
 • Omówienie elementów taryfikatorów dotyczących nakładania korekt finansowych.
 • Zasada z art. 139 KPA a korekty finansowe.
 • Możliwość zmiany wysokości korekty finansowej w trakcie kontroli, po jej zakończeniu, w trakcie postępowania zwrotowego i po jego zakończeniu.
 • Przesłanki pozytywne i negatywne miarkowania korekt finansowych.
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Uczestników.

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Zakopane
 • Cena udziału w szkoleniu: 1950 zł
 • Cena obejmuje udział w spotkaniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 1 nocleg w pokoju 2-osobowym, śniadanie, obiady, przerwy kawowe, kolację. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 100 zł.
 • Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy: 06.12.2019 r. – proszę przesyłać na adres: biuro@irwu.pl