Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Przeciwdziałanie oraz zapobieganie konfliktom interesów

SZKOLENIE ON-LINE, 06.09.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) – omówienie najważniejszych zagadnień
 • Konflikt interesów w kontekście art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. W sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Rozporządzenia finansowego) – definicja oraz studium przypadków
 • Zakres informacji niezbędnych w deklaracji bezstronności
 • Wymóg podpisywania oświadczeń o bezstronności – zakres podmiotowy
 • Sposób weryfikacji deklaracji bezstronności w stosunku do innych źródeł informacji w obszarze wyboru operacji i weryfikacji zarządzania,
  w tym w odniesieniu do zamówień publicznych – procedura
 • Procedura zgłaszania konfliktu interesów zgodnie z art. 61 ust. 2 Rozporządzenia finansowego dla pracowników zaangażowanych w realizację budżetu UE
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome