Wczytuje Wydarzenia
  • Wydarzenie minęło.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w czasach obowiązywania ustaw tzw. covidowskich – PANEL DYSKUSYJNY ON-LINE

Warszawa, 15.07.2020, godz. 08.00-10.00

wyślij zgłoszenie

CHARAKTER I FORMA PANELU DYSKUSYJNEGO

Idea i pomysł utworzenia szkoleń w formie paneli dyskusyjnych zrodził się w związku z pytaniami zadawanymi na prowadzonych przez Sędziego Łukasza Sadkowskiego szkoleniach.

Niejednokrotnie pytania te oparte są o konkretne stany faktyczne, które występują w bieżącej pracy organów administracji publicznej.

Celem paneli będzie poza omówieniem istotnych mechanizmów prawnych związanych z danym modułem, również dyskusja nad problemami i pytania uczestników.

Czas (2 h) oraz forma będą sprzyjały szybkiemu i bieżącemu rozwiązywaniu wątpliwości pojawiających się w danych obszarach. Jednocześnie nie spowodują wyłączenia Państwa na cały dzień z wykonywania zadań służbowych.

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Cena udziału w szkoleniu: 250 zł
  • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

  • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
  • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome