Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Profesjonalny sekretariat – seminarium praktyczne dla asystentek i sekretarek

Warszawa, 20-21.02.2017

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • trening zachowań asertywnych w realnych sytuacjach biurowych – study cases
 • psychologiczne aspekty pracy asystentki i sekretarki we współczesnym środowisku pracy – study cases ( choroba szefa, typologia szefów, wpływ misji na profil zawodowy sekretarki i asystentki)
 • sprawne przekazywanie kompetencji przez szefa i skuteczne realizowanie zleconych zadań – praktyczne techniki wyzwalania automotywacji i tworzenia pozytywnego kontekstu stosunków interpersonalnych w biurze
 • zapobieganie występowaniu sytuacji nadmiernego napięcia w otoczeniu dyskomfortowym – przeciwdziałanie stresom w świetle najnowszych badań
 • umiejętności prezentacyjne i medialne niezbędne w sytuacji konieczności zastąpienia swojego szefa lub wzięcia udziału w konferencji
 • umiejętność zarządzania sobą w czasie i metody selekcji ważności bieżących zadań oraz wyznaczanie priorytetów na linii sekretarka – szef  i sekretarka – zespół
 • podwyższenie jakości pracy, obsługi i kontaktów zewnętrznych oraz podniesienie kwalifikacji personalnych w kontekście użyteczności dla Zarządu firmy
 • elementarne zasady etykiety biznesowej w wypowiedziach i prowadzeniu korespondencji
 • autoprezentacja – co powinna komunikować swoim wizerunkiem, strojem i zachowaniem współczesna sekretarka – prawa ręka szefa?
 • zachowanie sekretarki w sytuacjach alarmowych, wymagających analizy i podjęcia błyskawicznej decyzji
 • znajomość i praktyczne wykorzystanie założeń wizji, misji, celów i polityki firmy
 • standardy i procedury tajności i selektywności informacji
 • akceleracja informacji z różnych źródeł i sprawna klasyfikacja użyteczności informacji
 • rozpoznawanie symptomów stresu w środowisku biurowym oraz rola sekretarki w konfliktach i sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność wywierania wpływu na otoczenie i pozytywnej komunikacji oraz zarządzania obiegiem informacji w systemie biurowym typu „open space”
 • efekt communications break down i praktyczne metody udrażniania kanałów obiegu informacji
 • sekretarka – asystentka jako wizytówka wartości i wizerunku firmy
 • dress code – biurowy, konferencyjny, wieczorowy, podróżny
 • zdobycie praktycznej asertywności i sposoby jej użycia w pracy
 • działanie tonizujące otoczenie w pracy

Celem szkolenia jest zdobycie i utrwalenie pewności siebie i pozytywnej samooceny w pracy i w kontaktach międzyludzkich. Techniki treningu pozytywnej osobowości, szybkości oceny i działania, automotywacji i zachowania w sytuacjach stresujących.

WYKŁADOWCA

Paweł LipnickiTrener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV. Od 1993 współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy „Sami o sobie”, autorski program „Stres ma wielkie oczy”, „Mama i ja”, Kawa czy herbata”, „Orzeł czy reszka” (o historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza). Odbył ponad 10000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery „Kawy czy herbaty”  TVP 1). Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM „ SEVENTH”, Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w „BRZ ART.” etc. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia od 1986 certyfikowane od 1994. W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu   szkoleniowym i otrzymał tytuł  LEADER of MIND  TRAINERS; wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu. Autor unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników  biurowych. Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO. Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej, programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów. Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i prosprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz z dr. Robertem Busztą. Ma 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Liczba uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie. Szkolił i trenował urzędników m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, asystentów Premiera i ministrów i innych.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa, IBIS REDUTA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16
 • Godziny zajęć: 09.30-15.30
 • Cena udziału w szkoleniu: 990 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiady, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia