Wczytuje Wydarzenia

PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW (TRYB KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY) ORAZ PROCEDURA ODWOŁAWCZA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

SZKOLENIE ON-LINE, 04-05.10.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy reguł wyboru projektów w latach 2021-2027
 • Tryby konkurencyjne i pozakonkurencyjne – przesłanki i skutki prawne
 • Terminy ogłaszania naborów, tworzenia regulaminu wyboru i publikacji informacji
 • Zasady tworzenia regulaminu wyboru projektów –  omówienie elementów koniecznych i fakultatywnych
 • Kryteria oceny projektów –  ich zmiana, w tym modyfikacja projektu złożonego w konkursie i po podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Wybór projektów do dofinansowania – elementy materialnoprawne i proceduralne
 • Procedura wyboru projektów – elementy normatywne
 • Ponowna ocena wniosków po procedurze odwoławczej i bez procedury odwoławczej
 • Sposób doręczeń w trakcie procedury konkursowej i odwoławczej
 • Negatywna ocena – definicja, konstrukcja, uzasadnienie
 • Protest jako środek zaskarżenia
 • Autoweryfikacja – procedura dokonywania
 • Unieważnienie postępowania w sprawie wyboru projektów
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 1380 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome