Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

SZKOLENIE ON-LINE, 15.10.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne
 • Zgłoszenie wierzytelności. Zaskarżenie listy wierzytelności
 • Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie sądowe i administracyjne
 • Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Zaskarżanie spisu. Uzupełnianie i zmiana spisu. Podobieństwa i różnice w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
 • Propozycje układowe. Głosowanie nad układem  na zgromadzeniu wierzycieli  oraz z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
 • Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu
 • Test prywatnego wierzyciela i pomoc publiczna

 

WYKŁADOWCA

Radca prawny, były sędzia, praktyk posiadający ponad piętnastoletnie doświadczenie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako asesor i sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, orzekający w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, którego w latach 2007-2015 był przewodniczącym. W latach 2015-2018 Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. W ramach delegacji, orzekał również w procesach gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin Krawczyk jest także praktykiem o wieloletnim doświadczeniu naukowym i dydaktycznym jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także jest autorem publikacji naukowych. Mec. Marcin Krawczyk był też członkiem Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, którego efektem było przygotowanie obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i wprowadzenia nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz przez wiele lat członkiem komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencje syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome