Wczytuje Wydarzenia

Nieprawidłowości w funduszach unijnych – wykrywanie i korygowanie a COVID-19

Knopin, 02-03.09.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Co jest a co nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów i polskich wytycznych?
 • Czy i jaki wpływ na powstawanie nieprawidłowości ma COVID-19?
 • Przepisy i wytyczne obowiązujące w czasie pandemii
 • Kto i dlaczego może obawiać się korekt finansowych?
 • System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 • Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
 • Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
 • Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
 • Korekty za pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 • Czy lepiej zwracać środki na wezwania do zwrotu środków, czy lepiej dopiero po decyzji administracyjnej?
 • Miarkowanie kary
 • Jak poprawnie wyliczyć kwotę, którą beneficjent musi zwrócić?
 • Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności
 • Rozliczanie zaliczek!
 • Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 • Czy beneficjent może się odwołać od okresu wykluczenia go z możliwości otrzymania środków publicznych?
 • Egzekucja administracyjna
 • Egzekucja na gruncie prawa cywilnego
 • Upomnienia beneficjentów
 • Zgłoszenia wierzytelności
 • Umorzenie postępowania o zwrocie środków
 • Nadużycia finansowe – oszustwa
 • Korekty finansowe w okresie trwałości
 • Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek od naruszenia w okresie trwałości?
 • Jak przygotować się do kontroli trwałości projektu?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 • Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?
 • Oszukańcze bankructwo
 • Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
 • Kontrola zarządcza – kontrola finansowa
 • Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 • Kontrole na miejscu realizacji projektów
 • Korekty nakładane przez Komisję Europejską
 • Kontrola OLAFu
 • Kontrola ETO
 • Współpraca instytucji z organami ścigania (CBA, ABW, CBŚ)
 • Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
 • Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w praktyce (kary dla urzędników)
 • Czego spodziewać się w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027

 

WYKŁADOWCA

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse. Temat dysertacji: „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”.

Absolwent trzech studiów podyplomowych na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie – „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim – „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym – „Prawo gospodarcze”.

Praktyk, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 / Instytucji Pośredniczącej dla RPO 2014-2020) – od początku powstania tej instytucji.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej.

Profesjonalne szkolenia prowadzi odkąd uzyskał uprawnienia trenera europejskiego – akredytacja przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych w efekcie uczestnictwa w rocznym kursie organizowanym przez Fundację Edukacji Ekonomicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Finansów oraz Instytutu Polityki Europejskiej i Carl Duisberg Gesellschaft.

Specjalizuje się w tematyce wdrażania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (rozliczanie, kontrola, nieprawidłowości i windykacja nieprawidłowo wykorzystanych środków funduszy Unii Europejskiej), instrumentów finansowych (pożyczki i poręczenia), a także zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 1180 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe i wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome