Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Korekty finansowe, nieprawidłowości indywidualne, postępowania konkursowe, odwoławcze i administracyjne dotyczące środków europejskich w kontekście regulacji prawnych związanych z COVID-19 – SZKOLENIE ON-LINE

Warszawa, 11.05.2020

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zajęcia dotyczyć będą wprowadzanych od 31 marca 2020 roku rozwiązań prawnych związanych z COVID-19 w kontekście realizacji programów operacyjnych. Główny nacisk zostanie położony na zawarte w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizacje programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku – regulacje prawne odnoszące się do relacji pomiędzy instytucjami a wnioskodawcami i beneficjentami projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

 

 • możliwość modyfikacji wytycznych oraz kryteriów wyboru projektów, w tym zmian w projekcie wbrew art. 52a ustawy wdrożeniowej
 • nieprawidłowość indywidualna a COVID-19, wyłączenie stosowania art. 207 ufp – studium przypadków
 • modyfikacja w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie
 • wybór wniosków w trybie nadzwyczajnym
 • uznawanie wydatków za kwalifikowane w okresie związanym z COVID-19
 • zmiany w zakresie postępowania kontrolnego i procedury odwoławczej
 • postępowania administracyjne prowadzone przez instytucje w okresie obowiązywania stanu epidemii
 • możliwość zawieszania postępowań administracyjnych i wstrzymywania wykonywania decyzji zwrotowych i z art. 189 ufp. Przesłanki i sposób procedowania
 • moment obowiązywania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizacje programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 520 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie prowadzone będzie na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia i hasło
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebne są: przeglądarka Google Chrome, komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, mikrofonem i głośnikami
 • zajęcia odbywać się będą w małych grupach w formie interaktywnej – w trakcie szkolenia każdy z uczestników będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, prowadzącego szkolenie

HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:

08.00-10.00 – logowanie i rejestracja na szkoleniu
10.00-11.30 – szkolenie
11.30-11.45 – przerwa
11.45-13.15 – szkolenie
13.15-13.45 – przerwa
13.45-15.15 – szkolenie
15.15-15.30 – przerwa
15.30-16.00 – sesja konsultacyjna