Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Doręczenia elektroniczne po 5 października 2021 roku w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych

SZKOLENIE ON-LINE, 22.11.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Zapoznanie pracowników organów władzy publicznej odpowiedzialnych za stosowanie przepisów KPA, UPEA czy Ordynacji Podatkowej w postępowaniach z nowymi regulacjami, dotyczącymi doręczeń elektronicznych. Zajęcia będą obejmowały nie tylko wskazanie nowych rozwiązań prawnych, przewidzianych ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, ale również praktyczne omówienie nowelizacji odpowiednio przepisów KPA, UPEA, czy Ordynacji Podatkowej.

 

 • cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • ePUAP a nowe rozwiązania prawne
 • moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej
 • usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia – data obowiązywania, mechanizmy prawne stosowania
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – pojęcia prawne i skutki dla organów i stron postępowań
 • zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy – baza adresów i sposób jej funkcjonowania
 • definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego, dowodu doręczenia
 • sposób prowadzenia i załatwiania na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej
 • rozwiązania prawne dotyczące doręczeń według przepisów KPA, UPEA czy Ordynacji Podatkowej
 • wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia według nowych przepisów prawa
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome