Wczytuje Wydarzenia

Aktualne zagadnienia związane z dochodzeniem, odzyskiwaniem i egzekucją środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z UE

SZKOLENIE ON-LINE, 11-12.12.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zakres odpowiedzialności beneficjenta środków publicznych przez pryzmat art. 26 ordynacji podatkowej
 • Małżonek zobowiązanego – sposób dochodzenia należności publicznej, w tym prowadzenia egzekucji
 • Zabezpieczenia rzeczowe i ich realizacja w toku egzekucji administracyjnej
 • Wpłata a zapłata zobowiązanego i pochodząca od niezobowiązanego – analiza art. 62b ordynacji podatkowej i art. 71ca upea
 • Zaliczenia wpłat dobrowolnych z uwzględnieniem zmian w prawie
 • Zaliczenia środków w toku egzekucji, zbiegu egzekucji, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Upadłość konsumencka z punktu widzenia dochodzenia należności publicznych
 • Dochodzenie i egzekucja z przedsiębiorstwa w spadku
 • Nowe zasady związane z wygaśnięciem układu ratalnego
 • Oprocentowanie nadpłat w kontekście uchylania aktów administracyjnych będących podstawą wpłat – problematyka art. 77 par. 4 ordynacji podatkowej
 • Aktualne orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności osób trzecich ze szczególnym odpowiedzialności członków zarządu
 • Odsetki od środków zwrotowych, przerwy w ich naliczaniu
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 1380 zł netto=brutto
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome